0 działek
Sektor I
0 działek
Sektor II
0 działek
Sektor III
0 działek
Sektor IV
0 działek
Sektor V

515 149 262

Telefon kontaktowy

plan_dzialki

Opłaty dla nowych użytkowników:

Jednorazowe

podwyższona opłata ogrodowa (tzw. wpisowe – przeznaczone na wdrażanie wiedzy ogrodniczej i związkowej)

  • jest to opłata jednorazowa, która podlega podziałowi, tj. 20% – fundusz oświatowy ROD; 60% – fundusz oświatowy OZ PZD; 20% – fundusz oświatowy KR PZD
  • każdy nowy użytkownik otrzymuje roczną prenumeratę miesięcznika PZD „Działkowiec” – pisma dostosowanego do potrzeb działkowców

300 PLN

podwyższona opłata ogrodowa w roku 2022 (tzw. opłata inwestycyjna, której wysokość ustala zarząd)

  • jest to wkład nowego użytkownika w wartość majątku ogrodu; kwota przeznaczana jest na fundusz rozwoju, tj. na modernizację infrastruktury lub na zadania inwestycyjne

700 PLN

Stałe
jak dla wszystkich działkowców – roczna opłata na pokrycie kosztów funkcjonowania ogrodu – wg uchwał podjętych przez Walne Zebranie Działkowców lub Konferencję Delegatów.