Udział w konkursach okręgowych „Rodzinny Ogród Działkowy Roku”:

2016
2016
2012
2012
2011
2011
2010
2010
2008
2008
2007
2007

Udział w konkursach krajowych „Rodzinny Ogród Działkowy Roku”:

2013
2013

Odznaczenie
ogrodu odznaką
„Za zasługi dla PZD”

2007
2007

Laureat
krajowego
konkursu

2013
2013

Wyróżnienie w konkursie
„Ładny i przyjazny
dom działkowca”