Projekt „Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej”

Szanowni Państwo,

Do Jednostki Krajowej PZD zwróciła się Pani Agata Jojczyk z Instytutu Inżynierii Środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pani Agata Jojczyk jest polskim koordynatorem międzynarodowego projektu „Zwyczaje ogrodnicze i świadomość ekologiczna właścicieli ogrodów z Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej”

Częścią projektu jest kwestionariusz, którego celem jest poszerzenie wiedzy na temat motywacji, którą kierują się osoby podejmujące decyzję o zajęciu się „ogrodnictwem domowym”. Ponadto, kwestionariusz pozwoli na zbadanie rodzaju zagospodarowania ogrodów, różnorodności owadów występujących w ogrodach domowych, a także zbadanie praktyk ochrony roślin stosowanych przez właścicieli ogrodów i czynników które na nie wpływają.

Do Jednostki Krajowej PZD zwrócono się z motywacją dotarcia do jak największej liczby użytkowników ogrodów w Polsce. PZD jest organizacją wspierającą proekologiczne inicjatywy, a także organizacją która przygotowuje i wdraża szereg własnych programów, które mają na celu wsparcie ROD i działkowców w świadomym gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego. Dużą wagę przykłada się m.in. do promowania niechemicznej ochrony roślin, kompostowania, zachowania bioróżnorodności oraz popularyzacji uprawy własnych warzyw i owoców, promowanej hasłem: „Zamieniamy trawniki na warzywniki”. PZD wychodzi z założenia, że kluczem do pozytywnych zmian w gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego jest działalność oświatowa, którą nieprzerwanie realizują wszystkie struktury Związku.

Poniżej link do kwestionariusza oraz pismo Prezesa PZD.

Pismo-z-JK PZD-dot.-ankiety-na-temat-ogrodow

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckwqFqWNsejmfKzjCcIOJCOTiHvNIOA-eTU9W2N4QC-4jEdA/viewform?hl=pl

0 Read More

Wznowienie dostarczania wody .

UWAGA DZIAŁKOWCY!

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2023r. po zakończeniu okresu zimowego wznowione zostanie dostarczanie wody na teren ogródków z ujęcia wody w ROD 35 – lecia.

W związku z powyższym, najpóźniej do 31.03. br.  zaleca się przeprowadzenie  przeglądu instalacji wodnej na terenie Państwa ogródków pod kątem jej eksploatacyjnej sprawności, w tym zamknięciu zaworów końcowych (kranów) – o ile pozostawały w pozycji „otwarte” w okresie zimowym.

Ponadto, uprasza się o poinformowanie o powyższym znanych Państwu działkowców naszego Ogrodu, którzy z różnych powodów nie korzystają informacji  na  naszej strony internetowej. Stosowna informacja umieszczona zostanie również na tablicach informacyjnych na terenie ROD 35 – lecia.

Zarząd ROD 35 – lecia

0 Read More

Uchwała Zarządu ROD 35-lecia

Szanowni Działkowcy.

W związku z planowanym przeprowadzeniem w dniu 22 kwietnia 2023r. Walnego Zebrania sprawozdawczego w ROD 35 – lecia, członków Polskiego Związku Działkowców, w załączeniu przedstawiamy uchwałę Zarządu z 25.02.2023r. w powyższej sprawie.

WZ uchwała Zarządu ROD

uchwala-wz-str.-1      wz-uchwala-str.2

Już dzisiaj zapraszamy i bardzo zachęcamy do udziału, w tym najważniejszym dla zaplanowania działalności ogrodu w 2023r. zamierzeniu organizacyjnym.  Powiadomienia o WZ otrzymacie Państwo za pośrednictwem Poczty Polskiej, stąd też konieczność aktualizacji adresów korespondencyjnych – informacja w poprzednim ogłoszeniu z 26.02 br.

Na tym forum rozstrzygane będą najistotniejsze kwestie w funkcjonowaniu naszego Ogrodu!

Zarząd ROD 35 – lecia

0 Read More

Zużycie energii elektrycznej

Szanowni Działkowicze

W związku z przeprowadzeniem w październiku 2022r. odczytów liczników energii elektrycznej  w ROD 35 – lecia,  poniżej do Państwa wiadomości, zamieszczamy zestawienie zużycia energii poszczególnych działek za okres od 31.10.2021r. do 31.10.2022r.

Przedstawione w tabeli wartości zużycia w kWh będą jednym z elementów opłat ogrodowych w 2023r., których wysokość zostanie ogłoszona na Walnym Zebraniu ROD 35 – lecia w kwietniu br. Do orientacyjnej kalkulacji kosztów proszę przyjąć cenę  1 kWh na poziomie 0,64 zł.

Powyższe zestawienie umieszczone będzie na tablicy informacyjnej przy Domu Działkowca.

https://rod35lecia.pl/wp-content/uploads/tabela-zuzycia-energii-31-10-21r-31-10-22r.pdf

Zarząd ROD 35 – lecia 

 

0 Read More

Aktualizacja adresów i danych kontaktowych

Szanowni Działkowcy ROD 35 – lecia

Podczas posiedzenia Zarządu ROD 35 – lecia w dniu 25.02.2023r., zdecydowano o przeprowadzeniu w naszym ROD w dniu 22 kwietnia 2023r. Walnego Zebrania sprawozdawczego. Cele zebrania wynikają z konieczności ustalenia zasad funkcjonowania naszego ogrodu w 2023r., zatwierdzenia przez działkowców  m.in. preliminarza wydatków, planów inwestycyjnych, ustalenia wysokości opłat ogrodowych ROD, rozwiązań organizacyjnych, które będą obowiązywały  w 2023r. oraz rozliczeniem działalności Zarządu ROD za 2022r.

W związku z koniecznością wywiązania się ze Statutowego obowiązku dostarczenia do wszystkich Działkowców będących członkami  Polskiego Związku Działkowców, pisemnych zawiadomień o terminie i miejscu Walnego Zebrania (Statut PZD §60), zwracamy się z prośbą o pilną aktualizację  adresów korespondencyjnych, adresów mailowych oraz numerów telefonów wraz z nr działki. Powyższe informacje prosimy przesłać w terminie 12.03.br. do  poprzez formularz kontaktowy lub adres mailowy kontakt@rod35lecia.pl

Informacje można składać również w formie pisemnej do skrzynki kontaktowej przy Domu Działkowca w ROD 35 – lecia lub pocztą tradycyjną na adres: Zarząd ROD 35 – lecia ul. Podwójna Zielona Góra.

Podstawa prawna zasad i organizacji WZ – Statut Polskiego Związku Działkowców
(Rozdz. Walne zebranie §56 – 68)

Zarząd ROD 35 – lecia 

0 Read More