Dzikie wysypiska w ROD

                                                                                                                 Zielona Góra, 18 grudnia 2023 r.

 

 

DZIAŁKOWCY ROD „35-lecia” !!!!!
DOPROWADZILIŚMY DO WYSPRZĄTANIA TEREN OGRODU!
ZOSTAŁY WYWIEZIONE ODPADY ZALEGAJĄCE NA MIEJSCACH DO PARKOWANIA KOŁO KONTENERÓW NA ODPADY KOMUNALNE – ŁĄCZNIE 26 KONTENERÓW O POJEMNOŚCI 18 m3, w tym GAŁĘZIE  418 m³ I WIELKOGABARYTOWE 50 m3.
 Z ROD WYJECHAŁO 26 WYWROTEK ŚMIECI.
NA PARKINGACH JEST CZYSTO!!!
ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH – USZANUJCIE TĘ PRACĘ!!!!
PODCZAS WYRZUCANIA ODPADÓW  BEZWZGLĘDNA JEST ICH SEGREGACJA!
ODPADY ZIELONE NALEŻY ZAGOSPODAROWAĆ NA DZIAŁCE ZGODNIE Z REGULAMINEM ROD.
ZA SPRZĄTANIE TERENU ROD „35-LECIA” ZAPŁACIMY WSZYSCY!
KONIECZNIE NALEŻY ZAMYKAĆ ZA SOBĄ BRAMY!!!!!

 

                                                                                                  ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „35-lecia”
                                                                                                      w ZIELONAEJ GÓRZE

0 Read More

Brama od ulicy Podwójnej

Komunikat

Breloki zbliżeniowe do bramy wjazdowej od ul. Podwójnej są do odebrania na działce nr 444 u Pana Tomka od godz. 14:00- 16:00 od poniedziałku do piątku.

Przed wjazdem lub wyjazdem na/z ROD należy podjechać pod słupek z lewej strony przed bramą i zbliżyć brelok do czytnika. Brama otworzy się na 3 min., po tym czasie brama zamknie się samoczynnie.

Korzystając z przejścia przez bramkę należy zbliżyć brelok do czytnika na środkowym słupku przy bramce i otworzyć ręcznie.

Zarząd Komisaryczny

0 Read More

WODA I ENERGIA NA ZIMĘ

Zielona Góra 14.10.2023r.

KOMUNIKAT

Zarząd ROD 35-LECIA INFORMUJE, ŻE W DNIACH 29.10.2023-31.10.2023r BĘDZIE WYŁĄCZONA ENERGIA ELEKTRYCZNA NA TERENIE OGRODU W CELU DOKONANIA ODCZYTU.

W OKRESIE ZIMOWYM OD DN. 01.12.2023r DO 29.02.2024r ENERGIA BĘDZIE WŁĄCZONA NA TERENIE OGRODU W GODZ.08.00-20.00

WODA

       Woda na teren ogrodu będzie dostarczana do 30.10.2023r. Prosimy o zabezpieczenie na okres zimowy wszelkich ujęć wodnych na terenach użytkowanych działek.                            

 ZARZĄD KOMISARYCZNY

0 Read More