Jesteśmy jednym
z największych ogrodów
Na działkach bawimy się
i pracujemy
Dołącz do nas

Jesteśmy jednym z największych ogrodów
w zielonogórskim okręgu Polskiego Związku Działkowców
i drugim co do wielkości w Zielonej Górze.

Komunikat

Zarząd ROD 35lecia zaprasza wszystkich działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawcze ,które odbędzie się w dniu 16.07.2022 w

Domu Działkowca.

Pierwszy termin o godz.10.00

-drugi termin o godz.10.30

Komunikat

Zarząd ROD 35lecia .zaprasza działkowców na zebranie sektorowe w celu uzupełnienia staniu delegatów w terminie ;

-sektor I i II w dniu 27.05.2022 godz.16.00

-sektor III ,IV.V w dniu 28.05.2022 godz.10.00

Walne zebranie delegatów odbędzie się 04.06.2022 o godz.10.00.

Spotkania będą odbywać się przy Domu Działkowca ,proszę o zabranie dokumentu tożsamości.

Komunikat

Zarząd ROD  35 -lecia w  Zielonej Górze zawiadamia o Konferencji delegatów, która odbędzie się 7 maja 2022 roku w Domu Działkowca ROD o godz. 11,00.

Zapraszamy delegatów i prosimy o punktualne przybycie.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 21 i 28 kwietnia 2022 r. w godz. od 13,00 do 16,00 w Domu Działkowca.

Zarząd ROD 35 -lecia

KOMUNIKAT

W KWIETNIU ZOSTANĄ WZNOWIONE DYŻURY ZARZĄDU W KAŻDY CZWARTEK OD GODZINY 13 – 16.

OPŁATY OGRODOWE ZOSTANĄ WYWIESZONE NA TABLICY INFORMACYJNEJ PRZY DOMU DZIAŁKOWCA.

ZARZĄD ROD-35 LECIA

Komunikat

W DNIU 09.04. 2022r. OD GODZ. 8 NASTĄPI RÓBNA DOSTAWA WODY DO DZIAŁEK.

PROSIMY O ZAKRĘNIE KRANÓW I SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNEJ.

WSZELKIE USTERKI HYDRAULICZNE NA TERENIE DZIAŁKI USUWA UŻYKOWNIK NA WŁASNY KOSZT.