Jesteśmy jednym z największych ogrodów w zielonogórskim okręgu Polskiego Związku Działkowców i drugim co do wielkości w Zielonej Górze.

Teren położony jest w dzielnicy Jędrzychów. Zajmujemy obszar 31,7 ha, podzielony na 5 sektorów, na którym znajduje się 696 działek.

Posiadamy bogatą infrastrukturę:

  • dom działkowca, w którym znajduje się świetlica, pomieszczenie biurowe, zaplecze magazynowe, kuchenne i sanitarne;
  • sieć wodociągową doprowadzającą do każdej działki wodę, czerpaną z dwóch studni głębinowych oraz budynek pompowni z automatycznym sterowaniem podawania wody;
  • zmodernizowaną sieć energetyczną, z której korzysta obecnie 533 działkowców (z możliwością podłączenia kolejnych altan);
  • duży, oświetlony plac rekreacyjny na spotkania i imprezy ogrodowe, wyposażony w miejsce na ognisko z rożnem, grilla, plac zabaw dla dzieci oraz ławki;
  • cztery parkingi wyznaczone wewnątrz ogrodu;
  • „oczko wodne” pełniące funkcję zbiornika retencyjnego;
  • wyznaczone cztery miejsca na składowanie odpadów z możliwością ich segregowania.
Brama

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD "35-lecia" w Zielonej Górze

  1. Joanna Mikołajczyk -wiceprezes
  2. Mieczysław Gibowski – członek zarządu
  3. Czesław Łojko – członek zarządu