Jesteśmy jednym z największych ogrodów w zielonogórskim okręgu Polskiego Związku Działkowców i drugim co do wielkości w Zielonej Górze.

Teren położony jest w dzielnicy Jędrzychów. Zajmujemy obszar 31,7 ha, podzielony na 5 sektorów, na którym znajduje się 696 działek.

Posiadamy bogatą infrastrukturę:

 • dom działkowca, w którym znajduje się świetlica, pomieszczenie biurowe, zaplecze magazynowe, kuchenne i sanitarne;
 • sieć wodociągową doprowadzającą do każdej działki wodę, czerpaną z dwóch studni głębinowych oraz budynek pompowni z automatycznym sterowaniem podawania wody;
 • zmodernizowaną sieć energetyczną, z której korzysta obecnie 533 działkowców (z możliwością podłączenia kolejnych altan);
 • duży, oświetlony plac rekreacyjny na spotkania i imprezy ogrodowe, wyposażony w miejsce na ognisko z rożnem, grilla, plac zabaw dla dzieci oraz ławki;
 • cztery parkingi wyznaczone wewnątrz ogrodu;
 • „oczko wodne” pełniące funkcję zbiornika retencyjnego;
 • wyznaczone cztery miejsca na składowanie odpadów z możliwością ich segregowania.
Brama

ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD "35-lecia" w Zielonej Górze

 1. Mieczysław Gibowski – prezes
 2. Joanna Mikołajczyk – wiceprezes
 3. Danuta Sochacka – Kopaczyńska – skarbnik
 4. Czesław Łojko – członek zarządu
 5. Grażyna Bojakowska – członek zarządu