Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „35 lecia”

Prezes ROD

NIP 929-16-34-670

Dyżury Zarządu ROD:

w każdy piątek od 2 czerwca 2023 r.

w godzinach 13:30-16:00

Korespondencję w formie tradycyjnej można składać  – skrzynka pocztowa k. Domu Działkowca

Konto bankowe ROD

12 1090 1636 0000 0001 0573 4609

Santander Bank (z koniecznym zaznaczeniem numeru działki i nazwiska wpłacającego)

Szybki kontakt

    pzd

    Należymy do stowarzyszenia PZD

    Polski Związek Działkowców
    Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
    (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS nr 0000293886)