W kategorii Ogłoszenia

Zarząd ROD „35 lecia”,

działając na podstawie §72 pkt.10 statutu PZD,

podjął uchwałę o ogłoszeniu w ogrodzie konkursu

w kategoriach:

  • „Najładniejsza działka roku 2017 w naszym ogrodzie”
  • Działka rekreacyjno – wypoczynkowa”
  • „Działka warzywniczo – sadownicza”
  • „Najładniejsza alejka w roku 2017…”.

Komisje konkursowe dokonają przeglądu działek w poszczególnych sektorach w terminie do 5 lipca br. 

Wyniki zostaną ogłoszone podczas obchodów w ogrodzie Dni Działkowca, tj. 12 sierpnia br.