W kategorii Ogłoszenia

UWAGA DZIAŁKOWCY!

Informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2023r. po zakończeniu okresu zimowego wznowione zostanie dostarczanie wody na teren ogródków z ujęcia wody w ROD 35 – lecia.

W związku z powyższym, najpóźniej do 31.03. br.  zaleca się przeprowadzenie  przeglądu instalacji wodnej na terenie Państwa ogródków pod kątem jej eksploatacyjnej sprawności, w tym zamknięciu zaworów końcowych (kranów) – o ile pozostawały w pozycji „otwarte” w okresie zimowym.

Ponadto, uprasza się o poinformowanie o powyższym znanych Państwu działkowców naszego Ogrodu, którzy z różnych powodów nie korzystają informacji  na  naszej strony internetowej. Stosowna informacja umieszczona zostanie również na tablicach informacyjnych na terenie ROD 35 – lecia.

Zarząd ROD 35 – lecia