W kategorii Ogłoszenia

O stwierdzonych przypadkach kradzieży lub włamań należy powiadomić Policję (II Komisariat Policji, Zielona góra, ul. Szarych Szeregów 8, tel. +48 68 325 12 11).