W kategorii Ogłoszenia

Do ogrodu przedostają się dziki. W tym roku dokonały ponownie wielu zniszczeń. W tej sprawie zarząd zwrócił się do UM z prośbą o wyłapanie zwierząt. Prosimy o zamykanie bram i furtek, co utrudni wejście zwierząt na ogród.