W kategorii Ogłoszenia

Na dzień 31.10.2016 zostały przeprowadzone odczyty liczników.

Należność za pobrany prąd:

  • do wysokości 50,- zł zostanie doliczony do opłat w roku przyszłym,
  • powyżej 50,- zł należy wpłacić na konto ogrodu.

O wysokości opłat poinformujemy poprzez tablice ogłoszeń oraz wraz z zawiadomieniami o zebraniu sprawozdawczym, które odbędzie się na początku roku 2017.

Na podstawie uchwały nr 5/2016 sprawozdawczej Konferencji Delegatów ROD „35 lecia” w Zielonej Górze z dnia 19 marca 2016 roku zarząd ustalił, że w okresie zimowym, tj. od 1.12.2016 do 1.03.2017 r., z prądu w altanach można będzie korzystać w ograniczonym czasie, tylko w ciągu dnia – od godz. 9:00 do 16:00.