W kategorii Ogłoszenia

ZARZAD ROD 35-LECIA INFORMUJE ,ŻE UPŁYNĄŁ TERMIN WNOSZENIA OPŁAT ZA    2022 r W DNIU 31.08.2022 r.  PROSIMY DZIAŁKOWCÓW ,KTÓRZY NIE

UREGULOWALI OPŁAT ZA BIEŻĄCY  ROK O PILNE JEJ UREGULOWANIE. WYKAZ OPŁAT ZNAJDUJE SIĘ NA TABLICY PRZY DOMU DZIAŁKOWCA.

Zarząd Rod „35-lecia”