W kategorii Ogłoszenia

Zarząd ROD „35 lecia”,  działając na podstawie §72 pkt.10 statutu PZD, podjął uchwałę o zorganizowaniu i przeprowadzeniu w roku 2018 konkursów ogrodowych.

Konkursy w ogrodzie odbędą się wg zasad przyjętych w roku ubiegłym, tj.

  • Konkurs pn. „Najładniejsza działka w naszym ogrodzie – 2018”
  • w kategorii „Działka rekreacyjno – wypoczynkowa”
  • w kategorii „Działka warzywniczo – sadownicza”
  • w kategorii „Kwiaty – krzewy ozdobne” (botaniczna)
  • Najładniejsza alejka w roku 2018…”.

Przegląd konkursowy odbędzie się w terminie do 5 lipca br.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas obchodów w ogrodzie Dni Działkowca.

Zapraszamy do udziału.