W kategorii Ogłoszenia

Zarząd ROD 35 lecia informuje o rozpoczęciu budowy nowej studni poboru wody ,termin zakończenia 31.10.2021

Prosimy o uregulowanie wpłaty 200zł dla osób zalegających z opłatą z 2018 roku/opłata za opomiarowanie /