W kategorii Ogłoszenia

W dniu 23.06.2021 nastąpi zmiana dostawy wody na terenie ROD,

od godz.06 do godz.10 i od godz.16 viagra und cialis kombinieren do godz. 20

Zmiana została wprowadzona na prośbę działkowiczów.

 

Zarząd ROD