W kategorii Ogłoszenia

W dniu 27.03.2021 nastąpi próbny rozruch dostawy wody na terenie działek.

Prosimy o zakręcenie kranów i sprawdzenie szczelności instalacji wodnej.

Wszelkie koszty związane z usunięciem usterki instalacji wodnej na terenie działki ponosi właściciel.

Zarząd ROD 35lecia