W kategorii Ogłoszenia

Zarząd ROD  35 -lecia w  Zielonej Górze zawiadamia o Konferencji delegatów, która odbędzie się 7 maja 2022 roku w Domu Działkowca ROD o godz. 11,00.

Zapraszamy delegatów i prosimy o punktualne przybycie.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 21 i 28 kwietnia 2022 r. w godz. od 13,00 do 16,00 w Domu Działkowca.

Zarząd ROD 35 -lecia