W kategorii Ogłoszenia

W KWIETNIU ZOSTANĄ WZNOWIONE DYŻURY ZARZĄDU W KAŻDY CZWARTEK OD GODZINY 13 – 16. w m-cach kwiecień -październik

OPŁATY OGRODOWE ZOSTANĄ WYWIESZONE NA TABLICY INFORMACYJNEJ PRZY DOMU DZIAŁKOWCA.

ZARZĄD ROD-35 LECIA