W kategorii Ogłoszenia

Przypominamy o nowym obowiązku składania deklaracji w/s urządzeń będących źródłem ciepła, służące spalaniu paliw[np.kominek ,piecyk]

Obowiązek wypełnienia i złożenia deklaracji na formularzu B ,spoczywa na działkowcu do końca czerwca 2022r.

Deklarację można złożyć elektronicznie na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  (https;//www.gunb.gov.pl/strona/centralna-emisyjność-budynkow-faq) lub w formie papierowej  w Urzędzie Miasta Zielona Góra

ul. Podgórna 22