W kategorii Ogłoszenia

ZARZĄD ROD35lecia przypomina o konieczności zgłaszania  zmian danych osobowych;

-zmiana adresu

-zmiana nr.tele.do kontaktu

-śmierci działkowca

Wszelkie przeniesienia praw do działek muszą być zatwierdzone uchwałą Zarządu ,wówczas nabierają mocy prawnej.

Kontakt tel. 510069524,601894091,662362123,515149262