W kategorii Ogłoszenia

Działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego „35-lecia” w Zielonej Górze
SZANOWNI PAŃSTWO.

Odpowiadając na wystąpienie grupy działkowców, którzy podpisali się pod wnioskiem o uruchomienie prądu na okres jesienno-zimowy, pragniemy poinformować, że Uchwałą nr 17 z dnia 18.07.2020 podjętą na Konferencji Delegatów, członkowie Stowarzyszenia Ogrodowego ROD 35-lecia w Zielonej Górze podjęli decyzję o poborze prądu w okresie jesienno – zimowym w godzinach od 08.00 do 20.00 w roku podjęcia uchwały i latach następnych.
W tej sytuacji korzystanie z energii elektrycznej przez działkowca odbywa się zgodnie z podjętą uchwałą. Informujemy, że Zarząd ROD
35-lecia nie ma uprawnień do podejmowania decyzji o włączeniu energii elektrycznej w innych godzinach dla wybranej grupy działkowców.

W związku z powyższym, wniosek grupy działkowców dostarczony wraz z pismem z dnia 3 grudnia 2022 r w sprawie podłączenia przez Zarząd ROD 35-lecia energii elektrycznej działkowcom, którzy podpisali się na liście z powodów formalnych nie może być uwzględniony. Wniosek o uchylenie cytowanej wyżej uchwały oraz wprowadzenie nowych zasad poboru energii elektrycznej powinien być zgłoszony odrębnie i wpisany do porządku obrad Walnego Zebrania (WZ) ROD 35-LECIA. Powyższe zebranie wstępnie zaplanowano na 22 kwietnia 2023 r. W przypadku zgłoszenia takiego wniosku będzie on poddany pod głosowanie przez uprawnionych uczestników naszego Stowarzyszenia na WZ. Podjęta decyzja będzie wówczas wiążąca dla wszystkich działkowców w ROD 35-lecia w Zielonej Górze.

Ponadto wyjaśniamy, że w wyniku błędu doszło do sytuacji, iż niektóre działki podłączone do podroździelni RG NR 3 mogły korzystać z energii elektrycznej po godz.20.00. Przeprowadzona w terenie ogrodu nocna kontrola spowodowała wyeliminowanie takiego stanu rzeczy. Przedmiotowa sprawa będzie przedstawiona Komisji Rewizyjnej celem analizy i wypracowania stosownych wniosków.

Dodatkowo informujemy, że na przestrzeni ostatnich 3 lat ubytki za korzystanie z energii elektrycznej kształtowały się na podobnym samym poziomie jak w latach poprzednich i wynosiły w granicach od 16.9% do 19,2%. Każdy Działkowiec, który korzystał z prądu po godz. 20.00 opłaca rachunki za zużytą energię elektryczną zgodnie ze wskazaniem swojego licznika. Z ogółu 86 działek podłączonych do podroździelni RG nr 3, z prądu poza obowiązującymi godzinami mogło korzystać 6-7 działkowców zamieszkujących na terenie naszego ROD.

Równocześnie, po raz kolejny przypomina się, że zamieszkiwanie na terenie ROD jest niezgodne z §7 ust. 1 Regulaminu ROD.

Kolejną kwestią podniesioną w ww. piśmie z dnia 03 grudnia 2022 r., które sporządzono po zebraniu podpisów części działkowców, przedstawiono zarzut, że „nie ma żadnych informacji co robi się za nasze pieniądze”. Uważamy, że tak postawiony zarzut jest całkowicie bezpodstawny i bardzo krzywdzący. Jednocześnie,  Zarząd ROD jest głęboko przekonany, że treść niniejszego pisma nie była znana i zaakceptowana przez działkowców, którzy w dobrej wierze podpisali listę. Zauważyć należy, że wszystkie ważne decyzje finansowe, merytoryczne i organizacyjne były podejmowane przy udziale uczestniczących w zebraniach zaangażowanych działkowców naszego ogrodu. Podjęte uchwały oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok były omawiane na Walnych Zebraniach i Konferencji Delegatów oraz zostały umieszczane na tablicach informacyjnych ogrodu.

W problematycznym dla niektórych działkowców obszarze wynagradzania Zarządu ROD i głęboko niesprawiedliwych stwierdzeń („…za nasze pieniądze…”) zapraszamy wszystkich chętnych do pracy na rzecz naszego wspólnego dobra jakim jest ROD „35-lecia”, zarówno w ramach prac Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracy w ramach Delegatów sektorów działek czy każdej innej użytecznej formy zaangażowania. Przed planowanym Walnym Zebraniem, Zarząd ROD 35 – lecia oczekuje na kandydatury zainteresowanych i chętnych do współpracy działkowców, w szczególności posiadających wiedzę i przygotowanie w branży elektrycznej, wodno- kanalizacyjnej, technicznej, księgowej, biegłych rewidentów, informatycznej oraz chętnych do sporadycznych, drobnych prac porządkujących części wspólne ogrodu.
Z przyjemnością podzielimy się obowiązkami oraz wynagrodzeniem.

Nie patrzmy na ROD 35 – lecia wyłącznie przez pryzmat własnej działki!

Nasz ogród to nasze wspólne dobro i duma. Przed Nami wiele wyzwań i spraw, które wymagają uregulowania i poprawy. Ufamy, że z Państwa wsparciem i poparciem można je wykonać jeszcze sprawniej, a efekty tych działań będą podnosiły urodę i jakość użytkowania naszego Ogrodu.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia dotyczące spraw nurtujących działkowców wyjaśniać można bezpośrednio na dyżurach członków Zarządu, drogą mailową kontakt@rod35lecia.pl oraz telefonicznie – do czego zachęcamy.

Zarząd ROD „35-LECIA”
ZDZISŁAW SZCZEPAŃSKI – PREZES