W kategorii Ogłoszenia

Zakończyliśmy kolejny rok , rok wyjątkowo pracowity.  Wykonaliśmy w ogrodzie wiele zadań inwestycyjno – remontowych oraz porządkowych. Jeszcze w październiku kończyliśmy zadanie, którego realizację finansowo wsparł Prezydent Janusz Kubicki i Rada Miasta, przekazując ogrodom zielonogórskim środki finansowe na inwestycje. Skorzystaliśmy z tej możliwości, dzięki czemu mamy w ogrodzie nowe zawory w sieci wodnej i zainstalowany falownik w hydroforni. Prezydentowi i Radzie Miasta serdecznie dziękujemy.