W kategorii Ogłoszenia

                                                                                                                 Zielona Góra, 18 grudnia 2023 r.

 

 

DZIAŁKOWCY ROD „35-lecia” !!!!!
DOPROWADZILIŚMY DO WYSPRZĄTANIA TEREN OGRODU!
ZOSTAŁY WYWIEZIONE ODPADY ZALEGAJĄCE NA MIEJSCACH DO PARKOWANIA KOŁO KONTENERÓW NA ODPADY KOMUNALNE – ŁĄCZNIE 26 KONTENERÓW O POJEMNOŚCI 18 m3, w tym GAŁĘZIE  418 m³ I WIELKOGABARYTOWE 50 m3.
 Z ROD WYJECHAŁO 26 WYWROTEK ŚMIECI.
NA PARKINGACH JEST CZYSTO!!!
ZWRACAMY SIĘ DO WSZYSTKICH – USZANUJCIE TĘ PRACĘ!!!!
PODCZAS WYRZUCANIA ODPADÓW  BEZWZGLĘDNA JEST ICH SEGREGACJA!
ODPADY ZIELONE NALEŻY ZAGOSPODAROWAĆ NA DZIAŁCE ZGODNIE Z REGULAMINEM ROD.
ZA SPRZĄTANIE TERENU ROD „35-LECIA” ZAPŁACIMY WSZYSCY!
KONIECZNIE NALEŻY ZAMYKAĆ ZA SOBĄ BRAMY!!!!!

 

                                                                                                  ZARZĄD KOMISARYCZNY ROD „35-lecia”
                                                                                                      w ZIELONAEJ GÓRZE