W kategorii Ogłoszenia

Szanowni działkowicze

informacja w sprawie opłat za działkę w 2023 r., która pojawiła się na tablicy ogłoszeń,  to naliczenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania zawierające również opłatę za zużytą w 2022 r. energię elektryczną zgodnie z odczytem liczników z dnia 31.10.2022 r.

Z uwagi na krótki czas działania Zarządu Komisarycznego ( 1 miesiąc) nie byliśmy w stanie zweryfikować Państwa płatności dokonywanych od stycznia do maja 2023 r. Jeśli więc ktoś dokonywał wpłat zaliczkowych, proszę je odjąć od ogólnej kwoty naliczenia opłaty za działkę.

Szczegółowe zestawienie zadłużenia i nadpłat będzie dostępne po 15.07.2023 r.

Wtedy też będzie można wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące Państwa opłat.

Liczę na Państwa zrozumienie i cierpliwość. Mam nadzieję, że wkrótce uda nam się wyjaśnić wszystkie Państwa wątpliwości dotyczące spraw finansowych w ROD 35 Lecia.

W imieniu Zarządu

Małgorzata Wiatrowska