W kategorii Ogłoszenia

Zarząd ROD 35lecia zaprasza wszystkich działkowców na Walne Zebranie Sprawozdawcze ,które odbędzie się w dniu 16.07.2022 w

Domu Działkowca.

Pierwszy termin o godz.10.00

-drugi termin o godz.10.30