Komunikat

W dniu 23.04.2021 zostały udostępnione opłaty roczne za posiadanie działki na terenie ROD35lecia, które są umieszczone na tablicy ogłoszeń przy Domu Działkowca.

Termin płatności do 31.05.2021 ,tylko przelew na konto bankowe.

Zarząd ROD 35 lecia

0 Read More

Komunikat

W dniu 27.03.2021 nastąpi próbny rozruch dostawy wody na terenie działek.

Prosimy o zakręcenie kranów i sprawdzenie szczelności instalacji wodnej.

Wszelkie koszty związane z usunięciem usterki instalacji wodnej na terenie działki ponosi właściciel.

Zarząd ROD 35lecia

0 Read More

Komunikat

Informujemy że w dniach 27.10 do 31.10 2020 nastąpi remont dróg wewnętrznych, od ulicy Podwójnej oraz drogi głównej od ulicy Podwójnej /przez las/ do Domu Działkowca.

Za utrudnienia przepraszamy i zalecamy wjazd na teren ROD 35 lecia od ul.Nowej

Zarząd ROD 35lecia

0 Read More

Komunikat

Wyłączenie wody na zimę nastąpi 28 . 10 .2020

-prosimy o zabezpieczenie kranów.

Energia

Odczyty liczników energetycznych od 30.10 do 31.10.2020

-na czas odczytów energia będzie wyłączona

-w okresie zimowym od 01.12.2020 do 01.03.2021 można będzie korzystać z  energii elektrycznej tylko w ciągu dnia od godz.  9 do 20

-uchwała na podstawie Konferencji Delegatów z dnia 18.08.2020

 

0 Read More