Polski Związek Działkowców
Rodzinny Ogród Działkowy „35 lecia”

Finanse, raty:

NIP 929-16-34-670

Konto bankowe ROD

12 1090 1636 0000 0001 0573 4609

Bank Zachodni WBK (z koniecznym zaznaczeniem numeru działki i nazwiska wpłacającego)

Szybki kontakt

pzd

Należymy do stowarzyszenia PZD

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie
(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS nr 0000293886)