W kategorii Ogłoszenia

W dniu 23.06.2021 nastąpi zmiana dostawy wody na terenie ROD,

od godz.06 do godz.10 i od godz.16 do godz. 20

Zmiana została wprowadzona na prośbę działkowiczów.

 

Zarząd ROD