W kategorii Ogłoszenia

W dniu 23.04.2021 zostały udostępnione opłaty roczne za posiadanie działki na terenie ROD35lecia, które są umieszczone na tablicy ogłoszeń przy Domu Działkowca.

Termin płatności do 31.05.2021 ,tylko przelew na konto bankowe.

Zarząd ROD 35 lecia